Analysera demografi

Datadrivna etableringsbeslut och områdesanalyser

Site Location Map är ett innovativt och omfattande verktyg för dig som vill analysera och simulera effekter av olika förändringar i ett geografiskt område. Detta verktyg är särskilt värdefullt för beslutsfattare inom detaljhandel, HoReCa och kommersiella fastighetsbolag, som står inför komplexa utmaningar när det gäller att identifiera de mest lönsamma platserna för etablering eller utveckling av sina verksamheter. Verktyget används på ett lika effektivt sätt i beslutsprocesser kring nedläggningar, omstruktureringar eller ombyggnationer.

 

Simulering och analys

Med Site Location Map kan användare simulera och analysera effekterna av olika förändringar i ett område. Detta innebär att man kan utforska konsekvenserna av att öppna en ny butik, lägga till ett serveringsställe, expandera en befintlig butiksyta, eller byggnation av nya bostäder. Verktyget tar hänsyn till hur dessa förändringar kan påverka köpmönster, kundflöden och omsättningar.

Läs mer..

Identifiera nya möjligheter

En unik funktion hos Site Location Map är möjligheten att proaktivt söka efter ”vita fläckar” eller outnyttjad potential i marknaden. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter genom att identifiera områden som ännu inte utnyttjas optimalt.

Etableringsanalys med etableringsverktyg

Benchmarking

Jämför potential och resultat inom ditt eget bestånd eller mot konkurrentens enheter. I verktyget kan du själv välja vilka områden du vill analysera. Med hjälp av Site Location Map kan ni ta fram teorier och dra slutsatser om hur era egna enheter presterar utifrån dess förutsättningar och ställt mot konkurrenter i området.

 

Visualisera rörelsedata

Visualisera och jämför data på befolkningsrörelser i geografiska områden av intresse. Genom integration av Crowd Insights for Retail från Telia kan Site Location Map identifiera områden med hög frekvens av befolkningsrörelser, fördelat på boende, arbetande och besökare. Data visualiseras så att du även kan identifiera vart besökare kommer ifrån och hur de rör sig vidare med utgångspunkt från din destination. Även säsongsvariationer identifieras och verktyget kan med enkelhet ta fram och jämföra hur befolkningsrörelser varierar i ett område över tid.

Läs mer..

Integration med Prospect Mapping Dataset

Verktyget integrerar validerad data från ett omfattande dataset, exempelvis demografiska data från SCB, Crowd Insights for Retail från Telia och data gällande pågående och kommande byggprojekt från Byggfakta, Handelsdata från Prospect Mapping Masterdata och flera relevanta datakällor. Denna integration möjliggör en djupare förståelse och mer precisa analyser. Du kan även addera din egen data för att sätta den i kontext till vårt dataset.

Ta bättre beslut med etableringsverktyget

Gravity Model of Retail

Genom att använda Gravity Model of Retail kan Site Location Map effektivt förutsäga hur förändringar i ett område kommer att påverka kundbeteenden och försäljningspotential. Gravity Model of Retail är en teoretisk modell som används för att förutsäga kundflöden och köpbeteenden i detaljhandeln. Den är baserad på idén att attraktionskraften hos en handelsenhet, som en butik eller ett köpcentrum, inte bara beror på dess storlek eller utbud utan också på avståndet till potentiella kunder. Med andra ord, ju större och närmare en butik är, desto större är sannolikheten att kunderna väljer den framför andra alternativ.

Läs mer..

Huvudparametrar i Gravity Model of Retail

Attraktionskraft: Modellen tar hänsyn till att olika enheter har olika attraktionskraft baserat på faktorer som säljyta, varumärkesstyrka, produktutbud och kvalitet på kundservice.

Säljyta: Större säljytor tenderar att locka till sig fler kunder, eftersom de ofta erbjuder ett bredare utbud och kan agera som destinationer i sig.

Avstånd: Modellen antar att konsumenternas vilja att resa till en handelsplats minskar ju längre avståndet är. Detta innebär att butiker och köpcentrum måste balansera mellan att vara tillgängliga och att placeras där kundtätheten är hög.

Befolkningsfördelning: Genom att använda modellen kan Site Location Map förutse hur kunderna (eller andra storheter som trafikflöden eller demografiska data) fördelas mellan olika handelsenheter inom ett visst område.

Etablera butik och restauranger_Etableringsverktyg

Site Location Map har flera användningsområden

Detaljhandelsplanering

För att bestämma den optimala platsen för en ny butik eller för att bedöma potentialen för en befintlig butik att expandera.

 

Fastighetsutveckling

Att bedöma marknadspotentialen för nya bostadsprojekt eller kommersiella fastigheter.

 

Marknadsanalyser

För att förstå hur förändringar i ett område kan påverka konsumentbeteenden och marknadstrender.

Etablera ny butik med Site Location Map

Använd Site Location Map för att ta bättre affärsbeslut

Site Location Map erbjuder en kraftfull kombination av dataanalys, användarvänlighet och innovativ teknik, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för alla som vill fatta informerade beslut om fastighetsutveckling och detaljhandelsplanering. Genom att tillhandahålla djupgående insikter och prognoser hjälper det organisationer att maximera sin marknadspotential och identifiera nya tillväxtmöjligheter.

 

Verktyg för beslutsfattare

Flera ledande kedjor och fastighetsbolag använder redan Site Location Map som ett centralt verktyg för att skapa beslutsunderlag. Detta inkluderar strategiska beslut kring etableringar av nya enheter och effektiviseringar av befintliga enhetsbestånd.

Vi visar gärna upp våra verktyg

Tveka inte på att kontakta oss ifall ni vill se mer av våra användbara verktyg.

”Att få tillgång till all den data vi behöver genom en och samma partner är otroligt värdefullt. För oss betyder detta att vi kan jobba i ett och samma verktyg när vi ska fatta beslut om nya etableringar samt hur vi ska jobba kundfokuserat med marknadsföring och sortiment, både gällande nya och befintliga butiker”

Per Edstam, Expansion Manager på City Gross.

Våra andra verktyg

Kontakt

Stefan Nordin

VD/CEO, Partner +46 708802793 stefan.nordin@prospectmapping.se

Simon Adolphson

Business Director +46 737016702 simon.adolphson@prospectmapping.se

Håkan Hünning

FMCG och Masterdata, Partner +46 709821920 hakan.hunning@prospectmapping.se

Henry Fosselius

GIS-expert, Partner +46 705826495 henry.fosselius@prospectmapping.se